logo4.png

Voorwaarden

De huurder verklaart dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.

De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van:

  • Schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed;
  • Schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
    Controleer of u in het bezit bent van een witte nummerplaat!
    Zo niet, deze zijn eenvoudig te bestellen bij de vakhandel. Via Google zijn vele adressen beschikbaar.

 

Download hier de Algemene Huurvoorwaarden van bagageaanhanwagenverhuur.nl .